Regulamin centrum rekreacyjnego

REGULAMIN USTALAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU LINOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 1 CZERWCA 2006 ROKU.

WARUNKIEM KORZYSTANIA Z PARKU LINOWEGO GRANDA W BIELSKU-BIAŁEJ JEST UPRZEDNIE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU !!!

CZĘŚĆ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Z Parku Linowego mogą korzystać wyłącznie:

a) osoby pełnoletnie, które w dniu korzystania z Parku Linowego Granda w Bielsku –Białej ukończyły lat 18, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości;

b) osoby niepełnoletnie za zgodą rodzica, wyrażoną na piśmie w obecności członka personelu Parku Linowego, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.

2. Osoby do 14 roku życia, które mają co najmniej 150cm wzrostu, mogą korzystać z Parku Linowego Granda w Bielsku – Białej tylko pod stałą opieką osoby dorosłej, po spełnieniu warunku, o którym mowa w punkcie 1b) Regulaminu.

3. Wstęp do Parku Linowego jest płatny.

4. Każda osoba przed rozpoczęciem korzystania z Parku Linowego przechodzi obowiązkowe szkolenie z zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Parku Linowego.

5. Korzystanie z Parku Linowego odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego (w przypadku, o którym mowa w punkcie 1a) lub na odpowiedzialność rodzica (w przypadku, o którym mowa w punkcie 1b).

6. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren Parku Linowego.

7. Osoby cierpiące na choroby i schorzenia, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego.

8. Korzystający z Parku Linowego są zobowiązani do uprzedniego podpisania oświadczenia, którego treść:

- w przypadku, o którym mowa w punkcie 1a), stanowi Załącznik NR 1 do Regulaminu,

- w przypadku, o którym mowa w punkcie 1b), stanowi Załącznik NR 2 do Regulaminu.

9. Korzystający z Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem lub zaniechaniem stwarzać zagrożenia dla własnego życia lub zdrowia jak również dla zdrowia lub życia innych osób.

10. Instruktorzy i Personel Parku Linowego mają prawo wydawania korzystającym wiążących poleceń.

11. Personel Parku Linowego ma prawo każdorazowo, bez prawa do zwrotu opłaty za bilet, wydalić korzystającego z Parku Linowego w przypadku:

a) naruszenia któregokolwiek z punktów Regulaminu (zarówno „Postanowień Ogólnych” jak i „Zasad Bezpieczeństwa”);

b) niestosowania się korzystającego do poleceń Instruktorów lub Personelu.

12. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Parku.

CZĘŚĆ II – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Wejście na pierwszą platformę w Parku Linowym Granda w Bielsku-Białej ma miejsce tylko i wyłącznie pod opieka instruktora!

Osoby chcące korzystać z Parku Linowego Granda w Bielsku - Białej muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Wejście na pierwszą platformę w Parku Linowym jest dopuszczalne tylko i wyłącznie pod opieką instruktora!

b) Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.

c) Po założeniu przez instruktora sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.

d) W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, kask oraz rękawice.

e) Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

f) Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.

g) Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).

h) Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej lub pętli oznaczonej żółtym kolorem.

i) Podczas przepinania się wolno w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.

j) Wpinając się do pętli wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz (od drzewa).

k) Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.

l) Przed zjazdem na linie należy najpierw jednym karabinkiem wpiąć się do pętli oplecionej wokół drzewa, potem drugim karabinkiem w linę stalową. Dopiero potem odpiąć karabinek z pętli oplecionej wokół drzewa i przepiąć w bloczek na linę zjazdową zamkiem w odwrotną stronę w stosunku do pierwszego karabinka.

m) Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności powinien znajdować się bloczek zjazdowy (symbolizuje go czarna taśma naklejona na linę służącą do zjazdu) a następnie karabinki z lonży (symbolizuje je żółta taśma naklejona na każdą linę).

n) Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka i nie kłaść ręki na stalową linę, co grozi skaleczeniem.

o) Po przejechaniu na drugą stronę należy zatrzymać się stopami na materacu około 50cm nad platformą, chwycić ręką liny asekuracyjną tak, aby nie odjechać z powrotem i wstać.

p) Po przejechaniu na linie należy zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do asekuracji. Pozostawiamy bloczek zjazdowy na linie zjazdowej.

q) Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować.

r) Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.

Bielsko-Biała, dnia 1 czerwca 2006roku.

Pobierz regulamin

W naszej ofercie
Imprezy integracyjne

Zapraszamy firmy do wyjątkowej zabawy w centrum rekreacyjnym, gdzie spędzicie swój wolny czas korzystając z szerokiego spektrum atrakcji i dużej dawki adrenaliny …

więcej>

Park linowy

Przez cały rok nie pozwolimy się Wam nudzić. Pokonywanie zbudowanego na odpowiedniej wysokości i specjalnie przygotwanego toru przeszkód to doskonała zabawa dla osób niemal w każdym wieku …

więcej>

Quady

Możecie Państwo spędzić swój wolny czas korzystając z dużej dawki adrenaliny jaką daje jazda na quadach …

więcej>

Samochody terenowe

Ekstremalna jazda samochodami terenowymi po wydzielonym terenie bielskich Błoni dostrcza emocji i niezapomniach przeżyć …

więcej>

Atrakcje dmuchane
BAWILI SIĘ Z NAMI:
© 2010 Granda - Centrum Rekreacyjne. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij